Nama bayi awalan J


NAMA BAYI PEREMPUAN

Jamila (jameela-indah)
Janna (kebun)
Jasmin (yasmin)
Jawhara (gem)
Juwairiyah (gadis kecil)

NAMA BAYI LAKI-LAKI

Jabir (tukang urut tulang)
Jabr (keberanian)
Jabullah (Anugerah, pemberian Tuhan)
Jabal (gunung)
JadĀ  (menjadi orang baik atau dermawan)
Jadallah (anugerah tuhan)
Jadid (baru)
Ja’far (sungai yang besar dan luas)
Jahada (pejuang)
Jaiz (boleh)
Jalal ( Keagungan)
Jam’an (dua pasukan)
Jamal (keindahan)
Jamhari (kelompok manusisa)
Jami’ (penyatu)
Jalal (jalaal-kemuliaan, kemegahan)
Jamal (jamaal-kecantikan)
Jamil (Jameel-indah)
Jasim (besar & terkenal)
Jawwad (jawwaad-dermawan)

Iklan